đừng chi tiêu nhiều
hơn quá mức cần thiết...

các tư vấn tài chính chúng nhận

Dịch vụ tài chính
của các tư vấn tài chính chứng nhận

Về chúng tôi

Trong lĩnh vực tài chính bất động sản và bảo hiểm, chúng tôi đã hoạt động từ năm 1993. Trong lĩnh vực chúng tôi có thể đảm bảo kinh nghiệm, nhanh nhẹn, vững chắc, trung thực vv. Với chúng tôi đấy không phải là cụm từ, mà là công việc hàng ngày. Về chúng tôi thì có các khuyến nghị trên trang facebook và hơn 20 năm kinh nghiệm. Hãy liên lạc với chúng tôi qua điện thoại hoặc e-mail để được tư vấn miễn phí.

CHUYÊN NGHIỆP

Chúng tôi luôn cung cấp các dịch vụ để khách hàng hài lòng và đó cũng là điều đầu tiên chúng tôi mong muốn. Chúng tôi cũng phải luôn học hỏi và tiếp tục đào tạo trong ngành để chúng tôi có thể tùy biến chi phí cho khách hàng.

ĐỘC LẬP

Chúng tôi hầu như là hợp tác với các tổ chức tài chính. Nên vì lý do đó chúng tôi không yêu tiên bất kỳ ngân hàng hoặc công ty bảo hiểm cụ thể nào cả. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho bạn một giải pháp giúp bạn tiêt kiệm được chi phí hàng tháng.

Dịch vụ

Chúng tôi sẽ tính cho bạn mức vay tiền cao nhất bạn có thể vay từ ngân hàng. Chúng tôi sẽ so sánh các đề nghị ngân hàng đề ra trong hiện tại. Chúng tôi sẽ chuẩn bị và hoàn thánh đơn xách định giá trị nhà và đất. Dịch vụ toàn thể từ đăng ký sở nhà đất đến dịch vụ pháp luật.

Nhóm của chúng tôi bao gồm câc chuyên gia tư vấn chủ yếu về lĩnh vực vay vốn ngân hàng, nhà băng. Nên chúng tôi có thể chuẩn bị các giải pháp và dịch vụ phù hợp với từng khách hàng.

CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP GÌ BẠN

Vay vốn ngân hàng

Tài chính ngân hàng và phi ngân hàng các bất động sản. Từ tài chính tiểu thủ đến căn hộ, nhà ở và chung cư.

TÀI CHÍNH DỰ ÁN KINH DOANH

Dự án đô thị, Dự án khởi nghiệp, vốn lưu động, v.v.

Thủ tục móc đáo hạn

Chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng đến ngày kỷ niệm móc đáo hạn và chúng tôi sẽ liên hệ với khách hàng để giúp khách chọn cách móc đáo hạn phù hợp cho năm tới. Nếu bạn chưa phải là khách hàng của chúng tôi, chúng tôi vãn sẽ sãn sàng giúp bạn và chuẩn bị cho bạn một chuyển đổi đơn giản và nhanh chóng để có thể chuyển sang nhân hàng khác.

BẢO HiỂM

Từ bảo hiểm trách nhiệm, BH tài sản đến bảo hiểm thân thể.

Danh từ

Chúng tôi giúp cac khách hàng vay tiền được điều kiện tốt hơn mức họ có thể tự thăm khảo bên ngân hàng của họ. Chúng tôi tiết kiệm thời gian cho khách hàng khi giao tiếp với ngân hàng. Nhờ kiến thức về phương pháp của các ngân hàng và cách tiếp cận và "suy nghĩ" trong việc xử lý các khoản vay thế chấp, chúng tôi có thể chuẩn bị xây dựng giải pháp tài chính cho khách hàng để ngân hàng chấp nhận cho vay.

14 Ngân hàng

Từ 14 ngân hàng trong danh từ, chúng tôi sẽ chọn cách tối ưu nhất cho ý định của bạn.

5 ngân hàng sây dưng

Các ý định nhỏ cũng có thể giải quyết qua ngân hàng sây dựng

23 công ty bảo hiểm

Câu hỏi về đảm bảo tài sản, tính mạng, trách nhiệm hoăc các vấn đề khác, chúng tôi cũng có thể giải quyết.

LIÊN HỆ

ĐiỆN THOẠI

+420 777 333 274

ĐỊA CHỈ

Finako
náměstí Komenského 287/5
277 13 Kostelec nad Labem

Profilové foto Jozefa Navrátila

Jozef Navrátil
Certifikovaný hypoteční makléř
Tel.: 777 333 274
E-mail: finako@finako.cz

Các thông tin chính xác và tổng thể

Thông tin về sản phẩm

Jozef Navrátil là một trung gian bảo hiểm được đăng ký trong sổ đăng ký ČNB theo số 102423 PPZ và cũng được đăng ký theo đại lý bảo hiểm Broker Trust, a.s. Vay tiêu dùng được đang ký trong sổ ČNB theo ID Công ty: 17031613 và đồng thời đăng ký theo một nhà môi giới tín dụng tiêu dùng độc lập Broker Trust, a.s. IO: 26439419 Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập http://www.brokertrust.cz/proklienty

BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Tôi kinh doanh trên cơ sở thỏa thuận hợp tác với Broker Trust, a.s. Cho công ty này, tôi thực hiện các hoạt động trên cơ sở thỏa thuận liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân (xem § 13 của Đạo luật số 101/2000 SB., Về bảo vệ dữ liệu cá nhân). Thông tin về xử lý dữ liệu cá nhân có thể được tìm thấy ở đây: http://www.brokertrust.cz/stranka/informace-osobni-udaje/

Profilové foto Jany Egersdorfové

Jana Egersdorfová
Certifikovaný hypoteční makléř
Điện thoại: 604 233 001
Email: finako@finako.cz

Pavla Strejčková
Koordinátor procesu
Điện thoại: 733 589 376
Email: finako@finako.cz

Hien Tran
Tư vấn tài chính
Điện thoại: 723 631 870
Email: infovn@finako.cz